tjänster - privatpersoner

Sedan INAB grundades har vi gjort väldigt många jobb åt privatpersoner, från enklare renoveringar till takbyten och nyproduktioner.

 

Vi tror inte att det är någon slump att privatpersoner har anlitat oss i över 40 år. På INAB både hoppas och tror vi att vår erfarenhet är stor del av förklaringen. Hos oss finns rutinen och kunnandet som gör det tryggt att låta oss göra jobbet.

För oss börjar kvalitet och ett bra resultat med en god kummunikation. När vi startar ett nytt byggprojekt sätter vi oss alltid ner med kunden.
Vi förklarar det arbete vi ska göra, lyssnar på kundens önskemål och svarar på de frågor som kan uppkomma. Väl medvetna om att det som är solklart för oss i branschen inte behöver vara det för våra kunder. Därför ägnar vi gärna en timme eller två åt att prata, för det viktigaste är att allt blir rätt från början.
 

Kundfokus och kvalitet genomsyrar alla våra byggprojekt. För oss är det viktigt att våra kunder får chansen att påverka, i kombination med att vi bidrar med vår erfarenhet och kompetens. En god kommunikation leder ofta till ett väldigt bra resultat! 
 


Nybyggda parhus vid Sjöglimten, Odensala,
i Östersund.